Agrarisch

VEEVOEDERS

Wij bieden alle AVEVE veevoeding aan, voor meer informatie kan je terecht op hun website: https://www.aveveagrarisch.be/nl/aveve-veevoeding

PLANTENVOEDING

        ■    Stikstof
        ■    NPK samengestelde meststof
        ■    Magnesiumkainiet
        ■    Korn-kali 40%
        ■    Kaliumchoride 60% (korrel)
        ■    Patentkali 30%
        ■    Kieseriet 25%
        ■    Kalk
        ■    Bladmeststoffen
        ■    Maïsstarters

Zaden

        ■    Graszaden
        ■    Voederbieten
        ■    Maïszaden
        ■    Groenbemesters
        ■    Zaaigranen

GEWASBESCHERMING

Wij bieden alle AVEVE gewasbescherming aan, voor meer informatie kan je terecht op hun website: https://aveveagrarisch.be/nl/plantenbescherming

Silagefolie

        ■    Hermetix
        ■    Kapileen
        ■    Onderdekfolie
        ■    Transparantfolie

Andere services

        ■    Verhuur landbouwmachines
        ■    Weegbrug (max. 60T)

Voor meer info klik hier